Kokemäen Setälät 6-2017

Click on any photo to see a larger version

Kuva 1: Sukuseuran pj Markku Aalto-Setälä ja Markku Setälä

Kuva 2: Sukuseuran pj Markku Aalto-Setälä ja Markku Setälä

Kuva 3: Mari Lilja, Markku Setälä ja vpj Sirkka-Liisa (Siru) Lilja os. Setälä

Kuva 4: Artturi Aalto-Setälä, Otto Setälä, Emil Rahkola ja Aaro Rothsten

Kuva 5: Setälä-puisto ja uudet itsenäisyyssenaattorin kuuset

Kuva 6: Pj Markku Aalto-Setälä ja vanha isäntä Antti Aalto-Setälä, Sonnila

Kuva 7: Pj Markku Aalto-Setälä ja vanha isäntä Antti Aalto-Setälä, Sonnila

Kuva 8: Setälien sukuhauta, Kokemäki

Kuva 9: Kokemäen Setälien vanha sukutila, Sonnila, Kokemäki

Kuva 10: E.N. Setälän muistolaatta Sonnilassa

Kuvat (c) Kokemäen Setälät / Markku Aalto-setälä 2017